Alles bij één adres

Ongeacht in welke levenssituatie u zich bevindt, wij vinden de juiste strategie voor u.

Met een totaal van 12 professionals bieden wij u ons holistische advies. U profiteert daarbij van onze samenwerking van belastingadviseurs, notarissen en advocaten. Want bij het starten van een bedrijf, het plannen van opvolging, het arbeidsrecht of een erfenis krijgt u zo een snelle coördinatie van belasting en recht. Daarbij bieden wij u de gebruikelijke diensten van advocaten, notarissen en belastingadviseurs gebundeld uit één hand. Dat is niet alleen efficiënter en eenvoudiger, maar ook financieel overzichtelijker dan het individueel gebruik van de diensten.

Belastingadviezen

Opstellen van belastingaangiften en jaarrekeningen
Opstellen van loon- en financiële boekhouding en bouwlonen
Nationale en internationale belastingontwerpen
Advies op het gebied van successie- en schenkingsbelasting
Omzettingsbelastingadvies

Oprichting van bedrijfs-
advies

Economisch en ondernemingsadvies

Advies bij het starten van een bedrijf
Subsidie- en financieringsadvies
Opstellen van bedrijfs-, liquiditeits- en financiële plannen
Ondersteuning bij financiële en investeringskwesties
Controlling en planning van bedrijfsontwikkeling
Overdrachts- en opvolgingsplanning
Advies bij bedrijfsaankopen en -verkopen
schatting bij het waarderen van een onderneming

Beheersadviezen

Arbeidsrecht (gespecialiseerde advocaat)
Burgerlijk recht
Publiek recht
Strafrecht

notariële werkzaamheden

Vastgoed overdragen en belasten
Eigendom van een woning of een deel daarvan
Bouwrechten bestellen en overdragen
Vennootschappen oprichten, liquideren en verwijderen
Aandelen en ondernemingen overdragen
Erfopvolging en schenkingen
Testamenten, huwelijks- en partnerschapscontracten en voorzorgsvolmachten oprichten
Hofrechtvaardig